Routers

לקוח יקר,
בזק בינלאומי מברכת אותך על הצטרפותך לשירות האינטרנט שלה. מדריך זה ינחה אותך כיצד להתחבר לרשת האינטרנט באמצעות הנתב האלחוטי שברשותך

תנאי שימוש

  1. ביצוע הפעולות המתוארות הינו באחריותך המלאה בלבד.
  2. בזק בינלאומי אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות לקבצים ולמידע הנמצאים או מותקנים במחשב בכלל ולמערכת ההפעלה ו/או לאיזה היישומים/תוכנות בפרט, בשל התקנת התוכנות ו/או היישומים ו/או בשל פעילותם לאחר ההתקנה, בגין ביצוע איזו מן הפעולות המתוארות במסמך זה.

  • כל הזכויות שמורות לבזק בינלאומי בע"מ
  • תמיכה טכנית: 3014*
  • www.bezeqint.net